Balancestep.cz / O balancestepu / Metoda SMS

Metoda SMS

Metoda senzomotorické stimulace je stará jako lidstvo samo.Lidé se od pravěku bosí pohybovali v přírodním terénu a bolesti zad,ploché nohy či problémy s postranními a křížovými kolenními vazy je netížily. V současnosti je tato metoda založená na neurofyziologickém podkladě běžně používanou preventivní a léčebnou metodou ve fyzioterapii a gynekologii, ale také součástí kondičního a koordinačního tréninku u nejrůznějších druhů sportů.

Cílem SMS je dosažení reflexní automatické aktivace žádaných svalů v takovém stupni, aby pohyby nevyžadovaly výraznější voní kontrolu a pohyb byl proveden optimálně a v co nejméně zatěžujícím provedení.

Úbytek přirozených pohybových aktivit je simulován při využití metody SMS cvičeními na balančních pomůckách jako jsou balanční plošina, sandále, kruhová úseč,posturomed,swinger,fyziobally atd.

Výhodou Balancestepu proti nim je:

  • Možnost posouvání balanční polokoule pod chodidly v předozadním směru
  • Možnost balancování na jednotlivých končetinách nezávisle na sobě
  • Simulování nekonečného množství cvičebních poloh
  • Akční střídání izometrického a izotonického režimu svalové práce
  • Malá velikost, skladnost, nízká hmotnost
  • Nezávislost na velikosti obuvi
  • Přenosnost a cenová dostupnost